Partners

Partners

VIM werkt met meerdere (logistieke) partners samen. Met deze partners is VIM in staat alle denkbare ondersteuning te geven aan haar klanten; niet alleen op logistiek, maar ook op value-added diensten, sourcing, inkoop, douanezaken en IT. Daarnaast maakt deze opzet het mogelijk om overal ter wereld de VIM-diensten te kunnen aanbieden. VIM heeft deze partners strategisch gekozen. Alle partners sluiten goed aan bij alles waar VIM voor staat.

Wij hebben onder andere de volgende partners:

Branchepartners

Omdat VIM-specialist is voor sport, fashion en lifestyle is er een intensieve samenwerking met brancheorganisaties waaronder Modint, DM&T, TEKO, UKFT, FGHS, IAF en CBM (meubelen).

Logistieke partners

VIM werkt op logistiek gebied samen met verschillende partners om de logistieke keten te kunnen invullen en om in te kunnen spelen op ontwikkelingen. De belangrijkste partner is Greenway Logistics, waarmee de aansluiting op de brancheorganisaties geborgd is en waarmee VIM-toegang krijgt tot alle relevante innovaties op logistiek gebied.

Kennispartners

VIM is actief betrokken bij projecten op het gebied van kennis en innovatie. Hiervoor werkt VIM in Nederland geregeld samen met TKI Dinalog en Connekt, de twee belangrijkste instanties binnen de Topsector Logistiek.

CO₂ Improve

VIM is partner van CO₂ Improve om haar klanten te kunnen ondersteunen bij het verlagen van CO₂ uitstoot in de logistiek. Het CO₂ Improve programma helpt bedrijven in de mode-, textiel- en sportindustrie om de CO₂-uitstoot van hun logistiek te meten en vervolgens te verlagen door middel van individuele verbeteringen en door collectieve brancheprojecten. De emissieberekeningen worden uitgevoerd volgens het GLEC raamwerk, een internationale standaard voor emissieberekening van logistiek. Het CO₂ Improve-programma voldoet aan toekomstige normen van de officiële CO₂-voetafdrukcertificering. Dankzij de samenwerking met CO₂ Improve kan VIM haar klanten helpen te verduurzamen in de logistiek, een gecertificeerde monitoring bieden en de CO₂ footprint verlagen.

 

Een selectie van onze partners